หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการบริหารกิจการ สำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี (Financial and Business Management for non-Financial Manager Program)