หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร (Leading Skill Development Program)