หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาทีมงาน ด้วยการใช้ข้อมูล (Big Data Program Leader Management level)