หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ขององค์กร