หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรเป็น ผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 ขององค์กร (Internal Coach & Internal Trainer)