หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาสุดยอดการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Advance Supervisory Skill Development Program)