หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาหัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลง (Supervisory for Change Program)