หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาเทคนิคการโค้ช ด้วยเครื่องมือต่างๆ (Coaching Skill & Technique with Tooling Program)