หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการพัฒนาโค้ชและเทรนเนอร์ภายในองค์กร (Internal Coach & Internal Trainer)