หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร (Building The Effective Internal Trainer)