หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ด้วยบริการที่มีคุณค่า (Build Service Mind Value with Empathic Communication)