หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม (Empathic Communication and Connection for Teamwork)