หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Improve Efficiency for Supervisor Program)