หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน (Big Data Program for Staffs level)