หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมการแก้ปัญหา และลดความสูญเสีย (Big Data Program for Staffs level)