หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมก้าวข้ามขีดจำกัดยุค Disruption ด้วยศาสตร์ NLP (Unleashing Your Power with NLP)