หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมทะลุขีดจำกัดการโค้ชชิ่งในยุค Disruption ด้วยศาสตร์ NLP และ ICF (Unleashing Your Coaching Power with NLP และ ICF)