หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมทะลุขีดจำกัดผู้นำในยุค Disruption ด้วยศาสตร์ NLP (Unleashing Your Leadership Power with NLP)