หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมทีมงานขาย การตลาด และบริการ (Sales & Marketing Team Development Program)