หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมพัฒนานักขายเชิงที่ปรึกษาโครงการยุคใหม่ (Consultative Sales Development Program)