หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมพัฒนาโค้ชภายในองค์กร (Internal Coaching Development Program)