หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมสร้างหลักคิดการทำงานเชิงรุก ด้วยการใช้ข้อมูล (Big Data Program for Staffs level)