หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมเทคนิคการกำหนด OKRs และการโค้ชด้วย CFR อย่างมีประสิทธิผล