หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมเทคนิคการโค้ชด้วยเครื่องมือ (Coaching Technique with Tooling Program)