หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโปรแกรมต่างๆ (New Program 2022-2023) / โปรแกรมแนวปฏิบัติ PDPA สำหรับองค์กร ที่ครบถ้วนในทุกมิติ