Public Course การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

(Personality Development for Success)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2564 / การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

เปิดอบรม 22 ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บุคลิกภาพประกอบด้วยบุคลิกภาพภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การแต่งกาย หน้าตา กิริยามารยาท และบุคลิกภาพภายใน เช่น ทัศนคติ อารมณ์ เป็นต้น การมีบุคลิกภาพภายนอกและภายในที่ดีจะส่งผลให้ผู้อื่นประทับใจและอยากสนับสนุน ทำให้เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำงาน
การเรียนรู้และเข้าใจทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เข้าใจตนเองและสามารถก้าวข้ามทัศนคติเชิงลบดังกล่าวได้ ทำให้พร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ได้แก่ การแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสต่างๆ
การแต่งหน้าให้เหมาะกับรูปหน้า มารยาททางสังคมที่เหมาะสม มองโลกแง่บวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกายและแต่งหน้าให้เหมาะกับตนเอง มารยาททางสังคมที่ดี ทัศนคติเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
      สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
      ความหมายของบุคลิกภาพ
      องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
      ความเกี่ยวข้องของบุคลิกภาพกับความสำเร็จ
      กิจกรรม : สร้างแนวคิดบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จของท่าน
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
      ทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพ
      เทคนิคการเอาชนะทัศนคติเชิงลบ
      กิจกรรม : การเอาชนะทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพของท่าน
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
      หลักการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสต่างๆ
      หลักการแต่งหน้าให้เหมาะกับรูปหน้า
      การพัฒนามารยาททางสังคม
      กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ท่านพบบ่อย
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
      การมองโลกในแง่บวก
      การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
      กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายในมาประยุกต์ใช้ในแบบของท่าน

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น