Public Course 2562 สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

(Professional Customer Service By Phone)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

เปิดอบรม 22 พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

"บริการทางโทรศัพท์ กระชับ ประทับใจ ได้ยอดขายเพิ่มสบายๆ"

หลักการและเหตุผล
การบริการที่ดีเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรที่มีมาตรฐานการแข่งขันเป็นสากล เพราะในยุคปัจจุบันเมื่อทุกอย่างเท่ากัน ย่อมต้องสร้างความได้เปรียบการแข่งขันที่โดดเด่นให้ลูกค้าประทับใจ
 พนักงานบริการทางโทรศัพท์มีความสำคัญคือ ทัศนคติ คำพูดที่ผ่านไปยังปลายสาย โดยไม่เห็นหน้าตากันของคนสองฝ่าย จึงเป็นจินตนาการที่เกิดจากความเชื่อมั่นในพนักงาน และองค์กรจากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบจริง จากประเด็นสำคัญที่ลูกค้าให้ความสำคัญ
 การพัฒนาพนักงานบริการทางโทรศัพท์ ในด้านของทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่มีความสำคัญจึงมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ และไว้วางใจในองค์กรที่ผ่านการติดต่อ ประสานงานที่รวดเร็ว จนกลายเป็นประสบการณ์ดีๆร่วมกับลูกค้า
 การบริการทางโทรศัพท์ที่มีมาตรฐานสามารถลดต้นทุนให้กับองค์กร และสร้างความประทับใจเกินความคาดหวังได้เป็นอย่างดีเพียงสร้างความเชื่อมั่น เชี่ยวชาญ ในการทำงานตามกระบวนการ ยึดมั่นมาตรฐานของพนักงานคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของตัวเองสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตัวเองกับการบริการทางโทรศัพท์แบบคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการต่อยอดกระบวนการพูดคุยให้กลายเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดขาย
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประเด็นสำคัญของการเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้เป็นมืออาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาตัวเองในสไตล์ที่เหมาะสมกับหลักการสอดคล้องมาตรฐาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวคิดการทำงาน “การบริการกับลูกค้าทางโทรศัพท์”
      คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ “การบริการทางโทรศัพท์”
      คุณคิดว่าประโยชน์ของ “การบริการทางโทรศัพท์” คืออะไร?
      คุณมีเป้าหมายอย่างไรกับ “การบริการทางโทรศัพท์” ให้ประสบความสำเร็จ?
      Workshop : สำรวจแนวคิด โปรแกรมชิวิตใหม่กับงานบริการทางโทรศัพท์
ประเด็นสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์
      ความหมาย ข้อควรปฏิบัติ และแนวคิดในการบริการที่ดีทางโทรศัพท์
      หลักการสำคัญในการทำงานบริการ กับพฤติกรรมของลูกค้าในการบริการทางโทรศัพท์
      อุปสรรคและแนวทางในการบริการด้วยหลักการทำงานของสมอง (อารมณ์และเหตุผล)
      น้ำเสียง คำพูด ท่าทาง ที่มีผลต่อความรู้สึกของลูกค้าปลายสาย
      พัฒนาทักษะการบริการอย่างประสิทธิภาพ
      ทักษะความเข้าใจธรรมชาติของลูกค้า
      ทักษะการสื่อสารให้เกิดความประทับใจและสร้างความสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า
      ทักษะการบริหารบริหารเสน่ห์(จุดเด่น)เพื่อความขัดแย้งและลดข้อร้องเรียน
      ทักษะการบริหารความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสูตร E+R=O
      Workshop : สร้างเทคนิคการสื่อสารในสไตล์ตัวเองอย่างมืออาชีพ
 เทคนิคการต่อยอดและเพิ่มยอดขายอย่างเหนือชั้น
      การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ด้วยหลักการ Up-Selling และ Cross-Selling
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ และจูงใจผู้อื่นได้ดี
      การตอบคำถามในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ
      การสร้างคำถามกระตุ้นความต้องการของลูกค้า (ให้ได้ใจและยอดขาย)
      การเปลี่ยนความขัดแย้งและข้อร้องเรียนให้เป็นยอดขาย
      การปิดการขายด้วยการเชื่อมโยงจากคีย์เวิร์ดสำคัญของลูกค้ากับสิ่งที่เรามี (แบบเนียนๆ)
      Workshop : กรณีศึกษาการให้บริการทางโทรศัพท์ ( Role Play-จำลองสถานการณ์)
คุณสมบัติ และแนวคิดในการเพิ่มคุณค่าให้เป็นพนักงานที่ประสบความสำเร็จ
การบ้านสำหรับฝึกฝน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน พนักงานขายและทีมบริการที่ใช้โทรศัพท์
หัวหน้าที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
      Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
      Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
      Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
      Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน 
      Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
      Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน 
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร 
      ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
      ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
      สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
      เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
      กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
      กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
      กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
      กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

โดย นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 17 ตุลาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการทางโทรศัพท์Tele Sale CourseProfessional Customer

แสดงความคิดเห็น