บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Soft skill) ในการดำเนินการสอน
update 4 เม.ย. 61
นาวาอากาศโทอาจารย์ ศิลัท เหรียญมณี

นาวาอากาศโทอาจารย์ ศิลัท เหรียญมณี

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๓
โรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๔๐ (สาขาบริหารศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกริก (ศศม. สาขาบริหารองค์การ)
(ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารการเงินการคลัง)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการวิศวกร แผนกวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและการฝึกศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
รองหัวหน้ากองวิเคราะห์และประเมินผล กองวิเคราะห์และประเมินผล
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ความสามารถพิเศษ

ภาษาอินโดนีเซีย พิธีกร โฆษก บรรยายพิเศษ

การศึกษาทางทหาร

โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ ๑๐๔
โรงเรียนผู้ฝูงนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี ๔๘)
โรงเรียนเสนาธิการกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซียรุ่นที่ ๔๗ (ปี ๕๒)

เกียรติประวัติทางการศึกษา

รางวัลเรียนดี (รร.นอ.)
รางวัลประกาศเกียรติคุณเรียนดี (ม.เกริก)
รางวัลครูดีเด่น (โรงเรียนครูทหาร ทอ.)

ประสบการณ์/การทำงาน

น.ประชาสัมพันธ์การฝึกทั้งในและต่างประเทศ
พิธีกร/โฆษก ในระดับกรมและระดับกองทัพ
การให้บริการทางการศึกษา (วิชาผู้นำ, การพูดในที่สาธารณะ, การนำเสนอวาทศิลป์, ศิลปะในการพูดจูงใจ, SERVICE MIND ฯลฯ) ทั้งในและนอกกองทัพอากาศ
วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/Walk rally
กรรมการสอบสัมภาษณ์ นตท. (ทอ.)
กรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ล่ามประจำตัว (ภาษาอินโดนีเซีย) ผบ.ทอ.
นายทหารติดต่อ (ภาษาอินโดนีเซีย) การฝึก Pitch Black  

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ศิลัท เหรียญมณี
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ความรักความผูกพัน คือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ : ผู้นำ(ทีม)คุณธรรม - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|