แบบประเมินคุณลักษณะของหัวหน้างานในบทบาทต่างๆ

Supervisory Development Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

      การเป็นหัวหน้างานที่ดี สามารถใช้บทบาทของตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบุคลากรในทีมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยบทบาทที่ต่างกันก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

แบบประเมินนี้ให้ท่านได้ประเมินบทบาทของตัวเองที่โดดเด่นและเลือกใช้บ่อยในแต่ละสถานการณ์ 3 บทบาทดังนี้
- การเป็นหัวหน้างาน (Supervisor)
- การเป็นผู้ช่วยเหลือ (Helper)
- การเป็นโค้ช (Coach)

ทุกบทบาทดีทั้งหมดและเป็นประโยชน์กับทีมงานโดยผลการประเมินเป็นเพียงกระจกสะท้อนให้ผู้ประเมินได้เห็นตัวเองในบทบาทนั้นๆ ชัดเจนขึ้น ส่วนการนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบทบาทต่อไปครับ

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ
  2 โปรดเลือก แสดงความคิด/ความรู้สึกของคุณอย่างเหมาะสมมากที่สุดในแต่ละเหตุการณ์สามารถเลือกได้เพียง 1 หัวข้อ
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ