รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศ

Home / Tag / การปฐมนิเทศ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฐมนิเทศ | พบ 1 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : การปฐมนิเทศ
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานบุคคลที่ hr มือใหม่ต้องรู้

หลักสูตรทั่วไป    9214

ดร.พลกฤต โสลาพากุล