รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งาน

Home / Tag / การสัมภาษณ์งาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การสัมภาษณ์งาน | พบ 6 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : การสัมภาษณ์งาน
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเลือกคนที่ใช่ให้องค์การ

หลักสูตรทั่วไป    1695

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคนเก่งและดีอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรทั่วไป    5198

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรทั่วไป    5249

อ.เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

หลักสูตรทั่วไป    10287

อ.เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

หลักสูตรฝึกอบรม การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม

หลักสูตรทั่วไป    4196

อ.รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย star model

หลักสูตรสถาบัน    6928

หลักสูตรสถาบัน