รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ การโค้ชคืออะไร

Home / Tag / การโค้ชคืออะไร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การโค้ชคืออะไร | พบ 2 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : การโค้ชคืออะไร
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม mindset ผู้นำและการบริหารคุณภาพด้วยการโค้ช

หลักสูตรทั่วไป    208

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำและโค้ชคุณภาพ

หลักสูตรทั่วไป    377

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์