รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ นักบริการ

Home / Tag / นักบริการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ นักบริการ | พบ 10 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : นักบริการ
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรทั่วไป    1452

อ.สรวิศ พรรษา

หลักสูตรฝึกอบรม การรักษามาตรฐานการให้บริการ

หลักสูตรทั่วไป    1655

ดร.พัชรี แช่มช้อย

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรทั่วไป    4313

อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพ

หลักสูตรทั่วไป    3692

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ

หลักสูตรทั่วไป    2694

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรทั่วไป    4395

อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

หลักสูตรฝึกอบรม การบริการอย่างมืออาชีพยุค 4.0

หลักสูตรทั่วไป    7562

อ.อนุภาพ พันชำนาญ

หลักสูตรฝึกอบรม พนักงานต้องมาก่อน

หลักสูตรทั่วไป    3587

อ.พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรทั่วไป    3895

ดร.พัชรี แช่มช้อย

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริหารงานขายของนักขายเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรสถาบัน    2747

หลักสูตรสถาบัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับ นักบริการ | พบ 4 รายการ