รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ พนักงานบริการ

Home / Tag / พนักงานบริการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานบริการ | พบ 7 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : พนักงานบริการ
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างงานบริการที่เป็นเลิศเพื่อครองใจลูกค้า

หลักสูตรทั่วไป    48

อ.เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรทั่วไป    14051

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล

หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ

หลักสูตรทั่วไป    1860

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล

หลักสูตรฝึกอบรม การขายและการบริการอย่างที่ปรึกษา

หลักสูตรทั่วไป    2159

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารทีมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

หลักสูตรทั่วไป    3708

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้าง customer delight ในงานบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

หลักสูตรทั่วไป    4197

อ.พงศ์อมร คุ้มแก้ว

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการให้บริการ เพื่อส่งมอบการบริการที่เหนือกว่า

หลักสูตรทั่วไป    3902

อ.พงศ์อมร คุ้มแก้ว