รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการโค้ช

Home / Tag / วัฒนธรรมการโค้ช

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมการโค้ช | พบ 6 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : วัฒนธรรมการโค้ช
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

หลักสูตรทั่วไป    1373

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ

หลักสูตรทั่วไป    995

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

หลักสูตรทั่วไป    3253

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม hr roles as a coach agent

หลักสูตรทั่วไป    3919

อ.ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

หลักสูตรสถาบัน    1883

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ

หลักสูตรสถาบัน    1768

หลักสูตรสถาบัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมการโค้ช | พบ 11 รายการ