รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ เชาว์ปัญญาเชิงบวก

Home / Tag / เชาว์ปัญญาเชิงบวก

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ เชาว์ปัญญาเชิงบวก | พบ 5 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : เชาว์ปัญญาเชิงบวก
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน

หลักสูตรทั่วไป    1469

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง

หลักสูตรทั่วไป    1590

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน

หลักสูตรทั่วไป    1930

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน

หลักสูตรสถาบัน    1686

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยการสร้างจิตเชิงบวก

หลักสูตรสถาบัน    2758

หลักสูตรสถาบัน