รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Real Lean

Home / Tag / Real Lean

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Real Lean | พบ 1 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : real lean
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการสายธารคุณค่าเพื่อการพัฒนาสู่วิสาหกิจแบบลีน

หลักสูตรทั่วไป    1916

อ.ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์