รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Six sigma

Home / Tag / Six sigma

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Six sigma | พบ 13 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : six sigma
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม lean six sigma green belt

หลักสูตรทั่วไป    10

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม lean six sigma yellow belt

หลักสูตรทั่วไป    302

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม lean six sigma white belt

หลักสูตรทั่วไป    169

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือหลักที่สำคัญสำหรับ apqp

หลักสูตรทั่วไป    162

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการด้วย sipoc

หลักสูตรทั่วไป    115

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรทั่วไป    604

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

หลักสูตรฝึกอบรม การผลิตที่ไม่มีของเสียหรือ zero defect

หลักสูตรทั่วไป    710

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรทั่วไป    544

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า

หลักสูตรทั่วไป    1401

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

หลักสูตรฝึกอบรม six sigma

หลักสูตรทั่วไป    1937

อ.ธณ จันทร์อัมพร

หลักสูตรฝึกอบรม six sigma

หลักสูตรทั่วไป    3795

อ.ธณ จันทร์อัมพร

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หลักสูตรทั่วไป    3982

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

หลักสูตรฝึกอบรม lean and six sigma

หลักสูตรทั่วไป    6601

อ.บุญเลิศ คณาธนสาร