รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Strategic HR

Home / Tag / Strategic HR

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Strategic HR | พบ 1 รายการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ : strategic hr
Course-Outline
วิทยากรที่สอนได้
หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของธุรกิจ

หลักสูตรทั่วไป    2025

อ.ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์