คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หน้าหลัก วิทยากร ดร.ธัชพงศ์ ตัวอย่างการสอน
update 30 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
จิตสำนึกรักองค์กร
เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมของเอ็นเทรนนิ่ง
update 30 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
จิตสำนึกรักองค์กร
เรื่อง สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้อื่นเกิดจากอะไร?
update 30 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
จิตสำนึกรักองค์กร
เรื่อง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง
update 30 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
จิตสำนึกรักองค์กร
เรื่อง ภาพลักษ์องค์กรในฝันของคุณ
update 30 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตร
จิตสำนึกรักองค์กร
เรื่อง อุปนิสัยและวงจรพฤติกรรม
update 30 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
เนื้อหาและกรณีศึกษา
update 13 ธ.ค. 58
 
ตัวอย่างการสอนของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
ช่วงถาม-ตอบใน Class
update 13 ธ.ค. 58
 
ตัวอย่างการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
แนะนำการสอน
update 13 ธ.ค. 58
             
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|