เครื่องมือพัฒนาตนเอง :

คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 8 JAN 2015

ผมอยากเป็นคนประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องการเช่นเดียวกัน หากมีวิธีใดที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ เราก็คงเต็มใจและปฏิบัติตามอย่างแน่นอน ผมได้รวบรวมแนวคิดของคุณสมบัติที่ดีของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาใช้ฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงขออนุญาตนำมาแบ่งปันไว้ในเล่มนี้ หากผู้ใดสนใจจะนำไปปฏิบัติก็ยินดีครับ

การเขียนหนังสือเล่มนี้ เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นคือ ความตั้งใจ ครั้งแรกในการเขียนนั้น คิดว่า คุณสมบัติต่างๆ ทั้ง 10 ข้อ จะมีเนื้อหาที่แยกจากกัน เพื่อให้สะดวกในการนำไปปฏิบัติ เพราะเป็นเรื่องของคุณสมบัติ แต่พอกำหนดหัวข้อเสร็จก็ไม่ทันสังเกตว่า ความคิดของเรามีการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน

เริ่มลงมือเขียนภาพรวมของคุณสมบัติ เพื่อให้การพัฒนาง่ายขึ้นด้วยการสร้างเป็นรูปภาพ ก็ทำให้เห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้น พอเขียนคำอธิบายแต่ละคุณสมบัติ ก็รู้สึกประหลาดใจว่า เหมือนเรากำลังเล่าเรื่องราวของคนที่จะประสบความสำเร็จ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ใช่คุณสมบัติ เพราะคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้สำเร็จ แต่ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบทั้ง 10 คุณสมบัติ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นแน่นอน

ผมจึงไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติเป็นขั้นตอน หรือพัฒนาเป็นแต่ละคุณสมบัติ ลองพิจารณาตามความเหมาะสม ตามความถนัดแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับ

 
รายละเอียดของ “คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ”
 
1. กล้าฝันพร้อมแผนงานรองรับ (Effective Planning) - 8 ม.ค.58
2. กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน (Goal Setting) - 12 ก.พ. 58
3. สร้างความเชื่อที่มั่นคงของตัวเอง (Believe) - 12 มี.ค.58
4. ทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ (Positive Attitude) - 9 เม.ย. 58  
5. จดจ่อกับเรื่องสำคัญในปัจจุบัน (Focus) - 14 พ.ค. 58
6. มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (Discipline) - 11 มิ.ย. 58  
7. พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสำเร็จ (Self - Development) - 16 ก.ค. 58  
8. มีความรับผิดชอบกับตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม (Responsibility) - 13 ส.ค.58  
9. การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) - 16 ก.ย. 58
10. มองเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน (Daily Success) - 14 ต.ค. 58  
 

เทคนิคการใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิผล

การอ่านแบบเชื่อมโยง การอ่านลักษณะนี้จะเป็นการนำคุณสมบัติต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน แบบเกิดความต่อเนื่อง กลายเป็นการปฎิบัติตัวได้ครบทุกๆ คุณสมบัติ เท่าที่เป็นไปได้ จะทำให้เกิดเป็นกระบวนการ (process) การพัฒนาตัวเองขึ้นได้

การอ่านแบบจินตนาการ การโดยการนึกภาพของตัวเอง กับเหตุการณ์กรือสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวเองกับข้อความ ความหมายที่ได้อ่าน แล้วนึกว่าถ้าเป็นตัวเรากับเหตุการณ์นั่นๆ เราจะปฎิบัติตัวหรือพัฒนาตัวเองอย่างไร จะทให้เกิดแนวทางของตัวเองทันที

การอ่านแบบประยุกต์ใช้ การอ่านให้เข้าใจความหมายของเนื้อหาแต่ละคุสมบัติก่น เมื่อเข้าใจ จนครบถ้วนแล้วจึงมากำหนดเป้าหมายและแผนงานของตัวเอง ก็จะเกิดความชัดเจนเป้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ สู่การกระทำของตัวเอง

การอ่านแบบเลือกหยิบ การอ่านเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร แต่เมื่อเจอสิ่งที่ชอบก็จะหยุดแล้วลองนำไปปฏิบัติดู เมื่อสสัยหรืออยากรู้เพิ่มก็จะกลับมาอ่านอีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้จริงจัง แต่สนุกกับการอ่านมาก กว่าการปนะยุกต์ไปใช้

เทคนิคการอ่านแต่ละประเภทเป็นความถนัดและ style ของแต่ละคน สามารถเลือกตามความเหมาะสม เพียงแต่ได้เกิดเป็น การกระทำของตัวเองให้ได้ คู่มือจ็วเล่มนี้จึงเกิดประโยชน์ครับ

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|