" "
 
 
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (Goal Setting)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 22 พ.ย. 2560

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายกำหนดทิศทางให้กับการเดินทาง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ วิสัยทัศน์คือ เป้าหมายใหญ่ที่องค์กรอยากไปให้ถึงในอนาคต
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความฝันที่นำมาเขียนให้ชัดเจนเราเรียกว่า “เป้าหมาย” หรือ “วิสัยทัศน์”
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การมีจุดหมาย (เป้าหมาย) ทำให้เราสร้างแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักการของคุณสมบัตินี้
กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เป็นเรื่องแรกที่บุคคลควรพัฒนาให้ตัวเองมีความสามารถและทักษะนี้ เพราะหากไม่มีเป้าหมายแล้ว เราก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เสมือนหนึ่งเราเดินทางอยู่ แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้ว จะไปได้อย่างไร ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ขาดความรู้ ความสามารถ แต่ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายจึงเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

คนส่วนใหญ่กังวลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และจินตนาการความกลัวในสิ่งที่จะทำ จึงไม่กล้ากำหนดเป้าหมาย เพราะกลัวความล้มเหลว แต่คนประสบความสำเร็จกลับคิดอีกอย่างหนึ่ง คือ เขาเริ่มต้นที่กำหนดเป้าหมาย ไม่กำหนดผลลัพธ์ เพราะผลลัพธ์เป็นเรื่องของอนาคต เราไม่ควรคาดเดาไปเอง

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ กำหนดเป้าหมาย 5 ปี ของตัวเอง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การนำความฝันมาเขียนเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนบ่อยๆ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ รับโจทย์จากผู้บริหารแล้ว แปลงมาเป็นเป้าหมายของตัวเอง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ กำหนดความชัดเจนให้กับเป้าหมายทุกครั้งก่อนลงมือทำ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ มองเห็นเป้าหมายของตัวเอง มีผลกระทบกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าอย่างไร
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อยรองรับ

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|