เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง มองเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน (Daily Success)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 14 OCT 2015

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จ สามารถเริ่มต้นที่ละเล็กก็มีความสุขได้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนมีเรื่องที่สำเร็จอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มต้นจากการประสบความสำเร็จที่เล็กน้อยก่อน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เราสามารถสร้างความสำเร็จได้ จากความคิดของเราเอง ซึ่งอาจไม่เคยมองเห็น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จ เป็นกำลังใจให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอีก

หลักการของคุณสมบัตินี้
การรอคอยความสำเร็จ จะทำให้เกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง เบื่อหน่าย แต่การรู้สึกว่าสำเร็จ จะทำให้เกิดกำลังใจ ความสุข มุ่งมั่น และสร้างความท้าทายใหม่ๆ เราสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกวัน จากเรื่องที่เราทำ เพียงแต่เราเลือกที่จะหยิบขึ้นมาคิดหรือไม่

การคิดถึงความสำเร็จ ไม่ใช่การปลอบใจตัวเอง หรือหลอกตัวเอง แต่เป็นการสร้างความสุข ความภูมิใจในความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้มีความพร้อมกับการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระหว่างทางที่เราเดินทางสู่เป้าหมาย หากเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีไว้บ้าง ก็อาจทำให้เกิดเป็นความเครียด ความกังวล และเริ่มดูถูกตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งๆ ที่เราก็เป็นคนมีความสามารถเช่นเดียวกัน

การดึงศักยภาพของตัวเองต้องมองความสำเร็จของตัวเองให้ได้ทุกวัน แล้วสร้างความท้าทายใหม่ๆ เพิ่มเติม หากสำเร็จเรื่องเล็กๆ ได้ทุกวัน ก็จะทำให้เกิดการสะสมผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นการประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
     
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จกับเป้าหมายย่อย สำคัญกว่าเป้าหมายใหญ่ เพราะเมื่อรวมเป้าหมายย่อยหลายๆ เป้าหมาย ก็จะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่นั่นเอง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สำรวจเรื่องที่ทำสำเร็จในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ปีอยู่เสมอ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทุกครั้งจนเป็นนิสัย กำหนดเป้าหมายย่อยทุกวัน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความสำเร็จให้ได้ทุกวัน วางแผนที่จะสร้างความสำเร็จเล็กๆ ทุกวัน


“คนประสบความสำเร็จ ก็คือ คนที่สร้างความสำเร็จได้ทุกวัน”

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|