เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง กล้าฝันพร้อมแผนงานรองรับ (Effective Planning)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 23 พ.ย. 2560

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แผนงาน คือเส้นทางเดินเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย (ความฝัน)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แผนงานที่ดี ทำให้การบรรลุเป้าหมายมีโอกาสเพิ่มขึ้น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แผนงานเปรียบเสมือนแผนที่ที่คอยควบคุมไม่ให้เราหลงทาง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความฝันที่ไม่มีแผนงานรองรับ เป็นได้แค่ ฝันกลางวัน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แผนงานละเอียดมากเท่าไร ความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวแน่นอน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การที่คนไม่ประสบความสำเร็จ อาจเป็นเพราะขาดแผนงานที่ดีก็ได้

>

หลักการของคุณสมบัตินี้
การเสียเวลาเตรียมแผนที่ดี 10 นาที อาจทำให้เราไม่เสียเวลาเดินผิดทางไปได้หลายวัน องค์กรที่มีแผนงานที่ดีรองรับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าการที่ไม่มีแผนงาน เพราะทีมงาน (บุคลากร) สามารถรู้สถานะของการปฏิบัติงานของตัวเอง เมื่อเทียบกับเป้าหมายว่าผิดกับแผนที่วางไว้อย่างไร ทำให้เราสามารถปรับปรุงแผนงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล

การมีแผนที่เดินทางกับการไม่มีแผนที่ จะแตกต่างกันอย่างมาก เพราะการทำงานที่ไม่มีแผนนั้นผู้ปฏิบัติงานดูจะยุ่งวุ่นวายทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วไม่แน่ใจว่ากำลังเดินสู่เป้าหมายหรือไม่ เพราะไม่มีตัวกำหนด แต่รู้แค่ว่ายังปฏิบัติอยู่ แต่ถ้ามีแผนงานเราสามารถตรวจสอบ ติดตาม ความคืบหน้าได้ตลอดเวลา หากการทำงานนั้นออกนอกแผนงานแล้ว ก็จะรู้ตัวว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป ไม่เสียเวลาในการทำงานที่ไม่ใช่แผน การที่เรามีงานมากมายเพียงเพราะไม่มีแผนเท่านั้นเอง

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ กำหนดรายละเอียดของแผนงานกับทุกเป้าหมายที่สำคัญ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (แผนงาน) แบบง่ายๆ เสมอ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ นำเสนอแผนงานกับผู้บริหารทุกครั้งที่ได้รับโจทย์ (เป้าหมาย) มา
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แผนงานที่ดีสามารถตอบหน่วยวัดได้หลายด้าน เช่น
          - ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์ที่เป็นความรู้สึก)
          - ด้านปริมาณ
          - ด้านเวลา
          - ด้านการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย -> แผนงาน -> ลงมือทำทันที จีงจะพิชิดเป้าหมายได้

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|