เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง สร้างความเชื่อที่มั่นคงของตัวเอง (Believe)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 30 พ.ย. 2560

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความเชื่อของเรา นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติของเรา
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ค่านิยมที่เรายึดถืออย่างเคร่งครัด ก็จะกลายเป็นความเชื่อของเรา
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เราไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อทันทีได้ ต้องลองเปลี่ยนที่ความคิดก่อนแล้วลงมือทำ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นความเชื่อใหม่ของเรา
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญกับความสำเร็จของเราเป็นอย่างมาก

หลักการของคุณสมบัตินี้
การที่ความเชื่อมีผลต่อการปฏิบัติตัวของเรา ดังนั้นหลังจากที่กำหนดเป้าหมายและแผนงานเรียบร้อยแล้ว เราต้องสร้างความเชื่อที่มั่นคงให้กับเป้าหมายนั้นๆ อย่างเต็มที่ แล้วเดินตามแผนงาน อย่าให้เกิดความสับสน หรือไม่แน่ใจ เพราะระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายย่อมเจอปัญหาและอุปสรรค จึงมีโอกาสลังเลและเริ่มไม่เชื่อในเป้าหมาย ทำให้ทุ่มเทไม่เต็มที่กับการปฏิบัติตามแผน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงค่อยๆ ห่างจากเป้าหมายไปทุกที

การสร้างความเชื่อที่มั่นคง ไม่ใช่การดันทุรัง หรือดื้ออย่างไร้เหตุผล แต่เป็นการที่เราไม่ตื่นตระหนกหรือตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่ไม่ได้อย่างที่คิดมากเกินไป พยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคโดยการสร้างความเชื่อที่เป้าหมายที่ตัวเองกำหนดไว้ตั้งแต่แรก เรียกความเชื่อมั่นกับมาอีกครั้ง อาจมีการปรับแผนงานบ้างแต่ไม่ยกเลิกเป้าหมายเด็ดขาด

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จความเชื่อมั่นกับเป้าหมาย (ความฝัน) นี้เราให้กี่เปอร์เซ็นต์?
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความเชื่อที่ลดลงของเรานี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง? เรามีแนวทางเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งได้อย่างไร?
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความเชื่อนี้สร้างผลกระทบด้านดีและเปลี่ยนแปลงอนาคตเรื่องอะไรบ้าง?
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความเชื่อมั่นนี้เราได้สร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหน?
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การคงความเชื่อนี้ จะเกิดผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอะไรบ้าง?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|