เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง ทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ (Positive Attitude)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 13 ธ.ค. 2560


แนวความคิด

      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติที่ดีคือ ความคิดที่มีเหตุและผล
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คิดอย่างมีสติ มองความเป็นจริง มากกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่สำคัญ เมื่อเทียบกับทัศนคติของเราที่มีต่อเหตุการณ์นี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติเชิงลบกับทัศนคติเชิงบวกเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เราสามรถเลือกได้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติที่ดี อาจเป็นการสร้างทัศนคติเชิงลบกับเหตุการณ์ที่ควรระวัง ความเสียหายโดยการมองด้านที่ว่า       คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้าเกิดความเสียหายจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติที่ดีอาจเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา อุปสรรค แค่ค้นหาโอกาสให้เจอเสมอ

หลักการของคุณสมบัตินี้
การเดินทางสู่เป้าหมาย มักจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลา เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ยิ่งเป้าหมายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ มากแค่ไหน เราก็จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ใช่สิ่งที่วางแผนไว้มากเท่านั้น ดังนั้นทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาจะมองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงและสร้างทัศนคติที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาและจูงใจให้ลงมือทำต่อไป

การสร้างทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เรายอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น อารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดีก็จะอยู่กับเราเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ทัศนคติที่ดีของเราก็จะนำเรากลับเข้ามาอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ก็ตาม เมื่อเรายอมรับผลลัพธ์ด้วยทัศนคติที่ดีได้แล้ว เราก็จะมีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์นั้น เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายต่อไปได้ ความสำเร็จก็รอเราอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอน

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การฝึกเปลี่ยนความคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้นว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เร็วแค่ไหน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างทัศนคติที่ดีไว้เสมอ เวลาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี (อารมณ์เชิงลบ)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การให้ความสำคัญกับปัจจุบัน (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) ด้วยทัศนคติที่เป็นกลาง (มีเหตุและผล) พร้อมเดินทางต่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความเชื่อในเรื่องทัศนคติว่า “เราสามารถเลือกได้”
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างคำพูดเชิงบวก “เราทำได้! ” , “ เรามีความสามารถ” , “ ทุกอย่างเป็นไปได้”

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|