เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง จดจ่อกับเรื่องสำคัญในปัจจุบัน (Focus)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 15 ธ.ค. 2560

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การให้ความสำคัญที่ปัจจุบัน (Present)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักให้ของขวัญ (Present) ที่ดีเสมอ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อดีต ทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในปัจจุบัน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายเป็นเรื่องของอนาคตที่รอการลงมือปฏิบัติของเราในปัจจุบัน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การจดจ่อกับเรื่องสำคัญที่สามารถทำได้ทันทีในปัจจุบันจะทำให้เกิดผลสำเร็จ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การย้อนคิดถึงอดีต หรือกังวลอนาคต ไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ เพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่การทำในปัจจุบันจึงจะสำเร็จได้

หลักการของคุณสมบัตินี้
คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลงมือทำมากกว่าคนทั่วๆ ไป เพราะเขาเชื่อว่า การลงมือทำจึงจะเกิดผลลัพธ์ การคิดเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำ ย่อมไม่เกิดอะไรขึ้น การเดินทางสู่เป้าหมายมีสิ่งเดียวที่ต้องทำคือ เริ่มเดิน การจดจ่อในปัจจุบัน และกระทำในปัจจุบันเท่านั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ เพราะเราไม่สามารถย้อนอดีตได้ ดังนั้นควรเลิกใช้คำว่า...
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้า.....คงจะ.....
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เสียดายที่เมื่อก่อนไม่ได้.....
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ตอนนั้นทำ.....ก็ดีแล้ว

การกังวลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็เป็นสิ่งที่เราคิดไปเอง เพราะยังไม่เกิดขึ้นเลย หลายคนที่ให้ความสำคัญกับอนาคตมากเกินไป มักจะ...
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ จินตนาการความกลัว
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เครียดกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ กังวลว่าจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หยุดการกระทำเพราะไม่แน่ใจในผลลัพธ์

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เลิกคิดย้อนอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลดความคิดเกี่ยวกับอนาคต ยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ได้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลงมือทำทุกครั้งที่อยู่กับปัจจุบันได้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ พยายามคิดทีละเรื่อง ทำทีละอย่าง และรู้ความรู้สึกของตัวเอง

หมายเหตุ : ผมยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครับ แต่ก็พยายามฝึกฝนอยู่

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|