เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (Discipline)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 11 JUNE 2015

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การเดินทางสู่เป้าหมายมีหลากหลายวิธีให้เราเลือก
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การเจอปัญหา / อุปสรรค เป็นเพียงแบบทดสอบความเชื่อมั่นของเราเท่านั้น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การก้าวข้ามปัญหา / อุปสรรคไปได้ ย่อมพาเราไปสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ บางครั้ง เป้าหมายกับปัญหาอุปสรรค อาจอยู่ติดกันมาก ถ้าทะลุปัญหาได้ก็เจอเป้าหมายทันที
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายที่ยาก ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเป้าหมายที่ง่าย

คนประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติของความอดทนกับการรอคอยโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาไปให้ได้ ไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วมีวินัยและพัฒนาตัวเองในการมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับวิธีการไปสู่เป้าหมาย มากกว่าปัญหาและอุปสรรค

“ความสำเร็จเกิดขึ้นทีละนิด ความคืบหน้าคือการเข้าใกล้ความสำเร็จ”

คนประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่ใช่คิดแต่ความสำเร็จแล้วไม่ลงมือทำ การมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ใช่การทำอย่างไม่มีแบบแผน แต่เป็นการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง และไม่ยกเลิกเป้าหมาย ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม

คนมุ่งมั่น ทุ่มเท มักมีลักษณะดังนี้.....
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เดินไม่หยุด แม้หมดแรงแล้ว
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทำต่อไป แม้เจอแต่ปัญหาและอุปสรรค
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ มองความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เห็นโอกาสในเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤต

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทบทวนเป้าหมาย (ความฝัน) อยู่เสมอว่า “เป้าหมายนี้ยังมีคุณค่าอยู่หรือไม่?”
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ กระตุ้นตัวเองให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานอยู่เรื่อยๆ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ค้นหาทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความมีวินัยให้กับตัวเองกับแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความสุขและความสนุกกับการทำงาน ไม่กังวลผลลัพธ์
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เผชิญกับปัญหาและอุปสรรค แล้วค่อยๆ คิดหาวิธีแก้ไข
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความเชื่อว่า ปัญหาและอุปสรรคมีทางแก้ไขเสมอ

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|