เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสำเร็จ (Self - Development)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 16 JUL 2015

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือการออกจาก Comfort Zone ไปสู่ Success Zone
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเอง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ วงจร วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และสร้างมาตรฐาน เป็นวัฏจักรของการพัฒนา
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คนประสบความสำเร็จ ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

การพัฒนาตัวเอง คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการปฏิบัติแบบเดิมๆ ที่ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี ไปใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งคนประสบความสำเร็จที่แท้จริง มักมีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างจากเดิมอยู่เสมอ เพราะมีความเชื่อว่า เป้าหมายที่เปลี่ยนไป วิธีการก็ควรปรับเปลี่ยนตามไปด้วย และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบรรลุเป้าหมายกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตัวเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นเดียวกัน จึงมักไม่ค่อยอยู่กับ Comfort Zone แต่พยายามเคลื่อนที่ไปที่ Success Zone อยู่เสมอ คนประสมความสำเร็จ มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง เช่น วงจรของเดมมิ่ง (PDCA) จากวงหนึ่งไปสู่อีกวงหนึ่งและสร้างเป็นวัฏจักรการทำงานของตัวเอง คือ...

วางแผน -> ลงมือทำ -> ตรวจสอบ -> สร้างมาตรฐาน


เรามักพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จ จะมีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่อยู่บนกระบวนการทำงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ

คุณเป็นคนลักษณะนี้หรือไม่ครับ ?

การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้

     
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องเล็กๆ อยู่เสมอ จนคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาตัวเองในเรื่องที่ชอบ มากกว่าเรื่องที่ไม่ชอบ แต่ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงถ้าเรื่องที่ไม่ชอบมีผลกระทบเกิดขึ้น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองทันที ไม่ต้องรอให้ผู้อื่น หรือสภาพแวดล้อมมาบังคับ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองทุกวัน เพื่อสร้างนิสัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าเรื่องที่ไม่ชอบมีผลกระทบเกิดขึ้น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองทุกวัน เพื่อสร้างนิสัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA แล้วสร้าง PDCA วงใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|