เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง มีความรับผิดชอบกับตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม (Responsibility)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 13 AUG 2015

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผู้ประสบความสำเร็จ จะรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองคิด สิ่งที่ตัวเองทำ 100%
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การโทษผู้อื่น หรือสภาพแวดล้อม ทำให้เราหยุดการกระทำ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การรอให้ทุกอย่างดีขึ้น แล้วค่อยลงมือทำ ย่อมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การมีข้อแก้ตัวอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ล้วนทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การรับผิดชอบ 100% เต็ม เท่ากับเรายังเห็นคุณค่าของเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การบ่นสักเล็กน้อยแล้วค่อยทำต่อ เหมือนได้ระบาย เป็นความเชื่อที่ผิดโดยแท้

หลักการของคุณสมบัตินี้
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ควรหลีกเลี่ยง 3 เรื่องนี้
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การตำหนิผู้อื่นหรือสถานการณ์ (No Blame)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การหาเหตุผลมาแก้ตัวหรือเป็นข้ออ้าง (No Excuse)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การบ่นเพื่อให้สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (No Complain)
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การตำหนิผู้อื่นหรือสถานการณ์ว่าเป็นความผิดที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เราไม่ค้นหาวิธีการไปสู่เป้าหมายแต่รอให้ผู้อื่นแก้ไขก่อน หรือสถานการณ์ดีขึ้นก่อน
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การหาข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างมาอธิบายสิ่งที่เราไม่ประสบความสำเร็จ ก็เท่ากับเรายอมแพ้โดยไม่ตั้งใจ เพราะไม่ว่าปัจจัยต่างๆ จะพร้อมหรือไม่ แต่ถ้าเราต้องการบรรลุเป้าหมาย เราย่อมมีวิธีการต่างๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การบ่นเพื่อให้สบายใจ เสร็จแล้วค่อยลงมือทำ กับการทำเลยโดยไม่บ่น อย่างไหนทำให้สมองหรือแนวความคิดของเราดีกว่ากัน


การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
     
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลด ละ เลิก การตำหนิ การแก้ตัวและการบ่นให้ได้ ทุกครั้งที่จะตำหนิผู้อื่น ให้ถามว่า เกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง ?
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หากต้องการหาข้ออ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้ถามว่าเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง ?
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้าจะบ่น ควรแน่ใจว่า สร้างความสบายใจได้หลังการบ่นเสร็จแล้ว
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายว่าจะไม่บ่น ประมาณ 1 สัปดาห์ (ผมยังทำไม่ได้ครับ)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไป

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|